Don Giovanni – 20 Gennaio 2012 – Teatro Cantero Chiavari