Uto Ughi – 23 Novembre 2012 Teatro Cantero Chiavari